Få er egna unika hälsoprogram för medborgare och kroniska patienter för att säkerställa bättre hälsa, förebyggande insatser och hälsofrämjande inom kommunen. Med Mobile Fitness skapas en interaktiv mobil och webb-baserad plattform, där digitala konsultationer, information och interaktiva verktyg inom kost, motion, välbefinnande och sjukdomshantering erbjuds.

Plattformen använder artificiell intelligens, big data, inbyggd programvara och gamification för att säkerställa ett målinriktat och engagerande program för medborgare och för att garantera bästa möjliga resultat.

Genom att fylla i en hälsoprofil på en anpassad portal, har medborgarna tillgång till kommunens egna hälsoprogram - tillgängligt i mobiltelefon och på webben. Kommunens enhet för hälsa kommer att få tillgång till en översikt över hälsosituationen i kommunen, vilket gör det möjligt att genomföra riktade insatser mot grupperna med högsta riskfaktorer.

Läs mer om våra lösningar för kommuner nedan.

Få en introduktion till plattformens möjligheter

Utvalda Cases

Aarhus Life

Aarhus kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och medborgare i kommunen.

Aalborg Life

Aalborg kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda i kommunen.

Solrød2Go

Solrød kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och ungdomar i kommunen.

Sønderborg Active

Sønderborg kommun

Digitalt hälsoprogram till ungdomar i Sønderborg Kommun.

Viborg-Life

Viborg kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda och invånare i kommunen.

Alkoräknaren

Frederiksberg kommun

Sätt upp dina egna mål, jämför din konsumtion med andras och sök ny kunskap. Vilken påverkan kan alk…

Genoptræn.dk

SDSI

Den virtuella rehabiliteringsportalen främjar relationen mellan sjukgymnaster och deras patienter, s…

HSK-Life

Haderslev Simklubb

Digitalt hälsoprogram för Haderslev Simklubbs medlemmar.

Mobile Fitness

Mobile Fitness

Digital utbildnings- och kommunikationsplattform, utvecklad på bakgrund av ett stort analysarbete fr…

Hälsoprogram för anställda

Sønderborg Kommun

Digitalt hälsoprogram för anställda i kommunen.

Diabetes App

Hillerød Hospital

Ungdomar med diabetes får en ’fickguide’ för att garantera mer optimal behandling.

KOL App

Digitalt hälsoprogram för KOL-patienter som främjar bättre sjukdomshantering och hälsosammare livsst…

Psoriasis APP

Abbvie

'Pso'dan är en app som hjälper psoriasispatienter och vårdpersonal att skapa en bättre dialog och ge…

Type 2-diabetes

Rigshospitalet

Digital hälsoprogram för typ 2-diabetes patienter med hög riskfaktor och komorbiditet